bitcoin vergi

Kripto varlıklar kimilerince büyüme ve istihdam yaratabilecek önemli bir finansal yenilik olarak görülürken, kimilerine göre de yatırımcıların istismar edilmesi, karapara aklama ve finansal istikrarı sarsıcı bir saadet zinciri olarak değerlendirilmektedir. Bu riskleri yönetmek için uluslararası koordinasyon içinde küresel nitelikte düzenlemeler yapılması uzun zamandır gündemde. Kripto varlıkların farklı özellikleri nedeniyle finansal araç, menkul kıymet, emtia ve ödeme aracı olarak sınıflanabilmesi bütüncül ve kapsayıcı düzenlemeler yapma imkanını kısıtlamaktadır. Kripto varlıklardan elde edilen gelirler açısından ise üç tür vergilendirilebilir kazanç göze çarpmaktadır: Bunlar kripto varlıkların alım-satım yapıldığı platformların elde ettiği, madencilerin elde ettiği ve kripto varlıklara yatırım yapanların elde ettiği kazançlar şeklinde özetlenebilir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kripto Varlıklarda Düzenleme Arayışı başlıklı çalıştayda konuşan Gelir İdaresi başkan yardımcısı İdris Şenyurt bu kapsamdaki görüşlerini paylaştı. Şenyurt, platformların komisyon gelirlerinin Türk vergi sistemi açısından bir ticari kazanç olduğunu belirterek; “yapılan işlemlerin KDV’ye tabi olduğu konusunda bir tereddüt yoktur, bu konu şu anda problemsiz olarak yürümektedir” dedi. Yine madencilerin elde ettiği gelirlerin de bir ticari kazanç olduğunu vurgulayan Şenyurt, “söz konusu varlıkların ticari emtia olarak değerlendirilip bu çerçevede vergilendirildiğini” ifade etti. Öte yandan Şenyurt, “kripto varlık yatırımcılarının iki türlü gelir elde edebildiğinin; kripto varlıklardan elde edilen dönemsel getirilerin yanı sıra, elden çıkarmadan elde edilen (arbitraja dayalı) kazançların” konu olduğunun altını çizerek, asıl problemli kısmın burası olduğuna dikkat çekti.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nda yedi ayrı kazanç türü sayılıyor: Bunlar ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, Türkiye’de ifa edilmesi şartıyla diğer kazanç ve iratlar şeklindedir. Dolayısıyla bu kümenin içine girmeyen gelir veya kazançlar yerel mevzuatımızda gelir vergisi açısından vergiye tabi değildir. Kripto varlıklar nezdinde baktığımızda ise, ilgili kazanç yedi başlıktan herhangi birine girmiyor. Özetle kripto varlığa yatırım yapan bir kişi, buradan dönemsel gelir elde ediyorsa veya elden çıkarmaya dayalı bir kazanç elde ediyorsa; mevcut gelir vergisi mevzuatında karşılığı yer almamaktadır. Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 73. maddesine göre “vergiler kanunla konulur, kaldırılır veya değiştirilir“. O halde kripto varlıklara yatırım yapanların gelirlerini vergilendirmesi için öncelikle bir kanuni düzenleme gerekiyor. Öyle ki, Türkiye’de stopaj yoluyla vergilendirip yurt dışında beyana tabi tutulduğu takdirde, bu işin cazibesini arttıracak bir vergi rejimi getirilmesi elzemdir. Söz konusu oranlar, örneğin menkul sermaye iratları için olduğu gibi yüzde 5 ila 10 gibi düşük bir oranla vergilendirilebilir. Öte yandan bu işlem yurtdışında yapıldığı takdirde, yine beyana tabi tutulabilir ve fakat yüzde 40’a dek artan oranlı gelir vergisi tarifesinin neticesinde kıyasladığınızda daha yüksek bir vergi yükü oluşacaktır. Nihayetinde bu durum stopaj ödemek suretiyle Türk merciilerine bildirilmesini yatırımcı açısından daha cazip, vergi adaleti açısından daha etkin kılabilir.

Bunu da okuyun:  BITCOIN GRAFİK YORUMLAMA NASIL YAPILIR?

Paralel şekilde, yine geçtiğimiz günlerde vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, kripto para hizmeti sunanları da ilgilendiriyor. Tebliğe göre gerçek faydalanıcı olarak tanımlanan tüzel kişilere veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişileri bildirme zorunluluğu geldi. Söz konusu bildirim, 1 Ağustos 2021 itibariyle ay sonuna dek yapılmak zorunda. Bununla beraber merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün bağlı birimleri de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiği takdirde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirmek durumunda.

Öte yandan kripto varlık evreni, geleneksel finansla karşılaştırıldığında halen mütevazi olması nedeniyle küresel finansal istikrara yönelik bir tehdit teşkil ettiği söylenemez. Henüz yeni düzenlenmeye başlanan kripto varlık yatırımlarının yatırımcı güvenliği açısından önemli riskler taşıdığı ise aşikardır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan bir raporda, kripto varlıkların asli bir değerinin olmadığı ve değerinin çok oynak olduğu belirtiliyor. Bu nedenle hesap birimi veya değişim aracı olarak kullanılmalarının mümkün olmadığını ifade edilirken, kripto paralara ilişkin riskler de sıralanmış durumda:

  1. Kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması ve merkezi bir muhatabın olmaması kontrol ve denetim yetersizliğini beraberinde getirmektedir.
  2. Kontrolsüz şekilde gerçekleşen kripto varlık transferleri sonucunda piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi kripto varlık iştahı yüksek yatırımcılar için ciddi fiyat riski yaratmaktadır.
  3. Anonim yapıları nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesini kolaylaştırmakta ve vergi kaçakçılığı, kara paranın aklanması ile terörün finansmanı gibi işlemlerin kişi bazında iz takibini zorlaştırmaktadır. Hatta bazı durumlarda kullanılan kripto varlık türlerine göre işlemlerin takibi mümkün olmamaktadır.
  4. Kripto varlık cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi riskleri bulunmaktadır. Bu durum çoğunlukla alım satım platformlarında tutulan cüzdanlar için söz konusu olsa da kişilerin bu platformların dışında kendilerine ait soğuk cüzdan olarak nitelendirilen cüzdanlar için de belirli durumlarda bu tür bir risk bulunmaktadır.
  5. Kripto varlıklar, siber saldırılara ve internet korsanlarının ataklarına karşı açıktır. Bu kapsamda, özellikle alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği platformların bu tür saldırılara karşı daha açık olabildiği görülmektedir.
  6. İşlemlerin geri dönülemez nitelikte olması operasyonel hatalar veya suiistimaller nedeniyle işlemlerin tarafları bakımından telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olabilmektedir.
  7. Herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmadığı için paranın güvenliği, geri ödeme veya garanti kapsamındaki hukuki korumadan mahrumdur.
  8. Kripto varlıklar herkes tarafından kabul edilmiş olan ödeme araçları olmadığından sürdürülebilirlik sorunu taşımaktadır.
  9. Yeterli işlem gücünün olması durumunda yeni kripto varlık birimlerinin yaratılması (madencilik) olanağı yüksek elektrik tüketimine sebep olmakta ve bu da küresel ısınmayı artırmaktadır.
Bunu da okuyun:  KATEGORİLERİNE GÖRE ALTCOIN TÜRLERİ

Kaynak : JUNSHU / Ersin Şenel

Bu yazıda bahsedilen kripto paraları Türk Lirası ile güvenle almak, satmak ve daha fazlası için dünyanın en büyük borsası Binance'a bu linkten üye olun, alım-satımlarınızda komisyon ödemeyin! Sorumluluk reddi beyanı ve yasal bilgilendirme için tıklayın.
You May Also Like

Coin Sepeti (Kripto Para Yatırım Sepeti) Nedir?

Kripto para sepeti nedir ve nasıl yapılır? Yeni kripto para yatırımcıları için muhakkak…

İNDİKATÖR NEDİR?

İndikatör yabancı asıllı bir kelimedir. Bu sebeple ilk bakışta ne olduğu hakkında…

PARİBU HESAP KAPATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Paribu kullanıcıysanız ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız bu yazımızı okumanız yararlı olacaktır. Yazımızda…

PARİBU ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİDİR? PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Bu yazımızda Paribu’ya para yatırırken hangi bankaları kullanabilirsiniz ve Paribu’nun anlaşmalı olduğu…

WAZİRX KRİPTO PARA BORSASI NEDİR?

Bu yazımızda sizlere Hindistan’a ait olan WazirX platformundan söz edeceğiz. İyi okumalar.…

TRUST WALLET NEDİR, TRUST WALLET TOKEN NEDİR, NASIL KULLANILIR, NASIL ALINIR?

Trust Wallet, sadeliği ve kullanışlılığıyla olduğu kadar güvenilirliği de öne çıkan bir…

UNİSWAP NEDİR?

Uniswap, Hayden Adams tarafından kurulmuştur. Uniswap, Ethereum tabanlı bir borsadır. Aynı zamanda…

KRİPTO PARA NEDİR? NASIL ALINIR?

Kripto paralardan bahsederken ilk olarak ‘kriptoloji’nin ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Kriptoloji, şifreleme…